arihav SNMP

arihav1 - port jab414

arihav1 - port SuperNetwork

arihav1 - port Cakovice

arihav2 - port HA-VEL

arihav2 - port Cakovice

arihav2 - port jab715

graph currently broken (temporarily taken from jab715 side)

jgw local

arihav1-from-BGP untagged eth00 (SuperNetwork, Peering)

arihav2-from-BGP untagged eth01 (HA-VEL)

VLAN14-HA-VEL direct

VLAN791-SUPERNETWORK direct

VLAN13-Peering.cz direct

VLAN938-PROSEK-DIRECT

VLAN3314-LACP-PROSEK-DWDM-RING

VLAN3315-CAKOVICE-DWDM

VLAN3306-WVG-LACP

VLAN2566-WIA

VLAN931-VIA-JMNET